Zpět


Pro Borise Noska je typické experimentování s různorodými materiály, zabývá se malbou, kresbou, grafikou, vitráží a malbou na porcelán.

V posledních dvou letech se autor obzvláště věnoval dekorování porcelánu. Vznikla celá řada servírovacího (užitného), ale i čistě dekorativního (okrasného) porcelánu. Tyto atypické objekty realizuje v karlovarských porcelánkách. Díky vstřícnému přístupu vedení společnosti Karlovarský porcelán si Boris Nosek mohl vyzkoušet celou řadu technických postupů.

V současné době se nejvíce zabývá podglazurovou malbou v ateliéru "Lesov". Tato technika pocházející ze staré Číny skýtá několik výhod ale i nevýhod. Mezi hlavní pozitiva patří to, že celý motiv je chráněn glazurou a tudíž zejména u servírovacího porcelánu nemůže dojít k vnějšímu poškození např. příborem. Hlavní nevýhodou této techniky je značná omezenost barevné škály, neexistují tóny žlutých, červených a oranžových barev. Podglazurové barvy jsou chloridy kovů, které při nanášení mají naprosto jinou barvu než po výpalu, navíc porcelán je velmi křehký materiál a je nutné u něj počítat s dosti velkým smrštěním, po "ostrém" výpalu o 15% celkového rozměru. S tímto je tudíž nutné počítat při celkovém záměru malby. Charakter malby je měkký až akvarelový a připomíná známé čínské tušové kresby.