V současné době četné experimenty s prořezávaným porcelánem, který se během vypalování v peci občas zachová i velmi překvapivě.